Porovnanie pzp a uzatvorenie zmluvy

Prinášame Vám možnosť si porovnať povinné zmluvné poistenie a získať tak ponuku všetkých desiatich poisťovní na jednom mieste. Toto porovnanie PZP získate bez toho, aby ste museli zadať akékoľvek kontaktné alebo osobné údaje. V ponuke si tiež môžete zvoliť pripoistenia tak, aby poistenie spĺňalo presne Vaše požiadavky. Následne stačí len kliknúť na "VYBRAŤ", zadať posledné údaje a po záverečnej kontrole údajov už len kliknúť na "DOKONČIŤ". Porovnanie PZP a uzatvorenie poistnej zmluvy môžete tak urobiť z pohodlia Vášho domova. Návrh poistnej zmluvy spolu so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi vrátane zelenej karty Vám prídu na e-mail. Poistenie je platné uhradením poistného.


Ako to funguje?
Vypíšte základné údaje o vašom vozidle
vyberte čo vám vyhovuje najviac
ZAPLAŤTE POISTNÉ A MÔŽETE BEZPEČNE VYRAZIŤ

Nieste si istý? Neváhajte nás kontaktovať!

Vybrať povinné zmluvné poistenie nemusí byť pre každého jednoduché. Preto nás neváhajte kontaktovať, ak chcete poradiť či už s najvýhodnejším základným poistením, alebo chcete aby Vaše poistenie obsahovalo aj niektoré z pripoistení. Taktiež si s nami môžete dohodnúť ONLINE STRETNUTIE v sekcii "online pobočka". V prípade, že si zvolíte niektoré z pripoistení Vám poskytneme pomoc pri fotodokumentácii vozidla a zabezpečíme, aby všetko prebehlo hladko a k Vašej spokojnosti, pretože to je náš cieľ.

Čo získate?

  • Najvýhodnejšie poistenie
  • Hlásenie poistných udalostí
  • Riešenie žiadostí
  • Komunikácia s poisťovňou
  • Pravidelná správa zmluvy
  • Pravidelná revízia zmluvy
  • Všetko vybavíme za Vás

Povinné zmluvné poistenie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je povinný uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla podliehajúceho evidencii motorových vozidiel v Slovenskej republike. Poistenie je potrebné uzatvoriť už pred odhlásením vozidla na nového držiteľa resp. pred jeho prvým použitím pri novom vozidle  alebo pred
priamym prepisom na nového držiteľa. Poistením motorového vozidla
vzniká poistenému  právo, aby v prípade poistnej udalosti za neho poisťovňa uhradila škody vzniknuté poškodením, zničením veci, ušlého zisku poškodeného, náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodeným a tiež škodu na zdraví a náklady pri usmrtení. Vznik škodovej udalosti je poistený povinný oznámiť poisťovateľovi do 15 dní, ak škodová udalosť vznikla na území SR a 30 dní, ak vznikla mimo územia SR. Pri škodovej udalosti sú účastníci povinný spísať záznam o dopravnej nehode, ktorý je poistený povinný nosiť vo vozidle. Ak odhadovaná škoda presahuje 3990 € alebo sa účastníci nevedia dohodnúť na vine, je potrebné privolať políciu. Zrušenie PZP je možné výpoveďou doručenou do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred výročným dátumom poistenia, zmenou držiteľa vozidla, alebo vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.