Poistenie podnikateľských rizík

Len s výhodným poistením môže byť Vaše podnikanie pripravené na neočakávané udalosti a vy môžete bezpečne rásť. Poistenie Vás pred neočakávanými udalosťami neochráni, avšak pomôže Vám sa vyrovnať s ich neočakávanými finančnými následkami a opäť vstať na nohy.

Produkty v poistení podnikateľov:

- poistenie dopravcov
- všeobecná zodpovednosť
- profesijná zodpovednosť (audítori, účtovníci ...)
- prevádzková zodpovednosť
- hnuteľný majetok
- nehnuteľný majetok
- strojné a elektronické riziká
- stavebno-montážne poistenie
- prerušenie prevádzky
- poľnohospodársky majetok
- živočíšna výroba a plodiny

V prípade záujmu o viac informácií, alebo vypracovanie individuálnej ponuky nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára a dajte sa na cestu bezpečného rastu.

Kontaktný formulár