Porovnanie poistenia zodpovednosti a uzatvorenie zmluvy

Prinášame Vám možnosť porovnať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a získať tak ponuku všetkých poisťovní na jednom mieste. Toto porovnanie poistenia zodpovednosti za škodu získate bez toho, aby ste museli zadať akékoľvek kontaktné alebo osobné údaje. V ponuke si tiež môžete zvoliť pripoistenia tak, aby poistenie spĺňalo presne Vaše požiadavky. Následne stačí len kliknúť na "VYBRAŤ", zadať posledné údaje a po záverečnej kontrole údajov už len kliknúť na "DOKONČIŤ". Porovnanie poistenia zodpovednosti a uzatvorenie poistnej zmluvy môžete tak urobiť z pohodlia Vášho domova. Návrh poistnej zmluvy spolu so všetkými prislúchajúcimi dokumentmi Vám prídu na e-mail. Poistenie je platné uhradením poistného.


Ako to funguje?

vyplňte základné údaje pre porovnanie
vyberte čo vám vyhovuje najviac
Zaplaťte a začnite pracovať bez starostí

Nie ste si istý? neváhajte nás kontaktovať!

Vybrať to správne poistenie zodpovednosti nemusí byť pre každého jednoduché. Preto nás neváhajte kontaktovať, ak chcete poradiť či už s najvýhodnejším základným poistením, alebo chcete aby Vaše poistenie obsahovalo širšie krytie a vy si tak boli istý, že máte presne to, čo potrebujete  V sekcii "online pobočka" si tiež s nami môžete dohodnúť ONLINE STRETNUTIE. Chceme zabezpečiť, aby všetko prebehlo hladko a k Vašej spokojnosti, pretože to je náš cieľ.
Čo získate?
  • Najvýhodnejšie poistenie
  • Hlásenie poistných udalostí
  • Riešenie žiadostí
  • Komunikácia s poisťovňou
  • Pravidelná správa zmluvy
  • Pravidelná revízia zmluvy
  • Všetko vybavíme za Vás

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú Zamestnávateľovi

Poistenie predstavuje ochranu pred škodou, ktorú môže zamestnanec spôsobiť zamestnávateľovi pri výkone svojho povolania. Ide o neúmyselné škody na majetku, alebo zdraví či živote, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, Zákona o štátnej službe, alebo iných právnych predpisov upravujúcich vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

V rámci toho poistenia je možné pripoistiť škodu:
- na zverenom majetku zamestnávateľa
- na zverených či prepravovaných veciach
- chybne vykonanej služby či práce
- škoda na zverenom vozidle


Krytá však nie je zodpovednosť za zverenú hotovosť, zodpovednosť pri ktorej poistený zodpovedá za škodu fyzickej osobe, ktorou je príbuzný alebo osobe v spoločnej domácnosti pri právnickej osobe,  v ktorej má poistený manželskú účasť a tiež napríklad pri požití alkoholu. Poistenie je určené pre osoby v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere, alebo vo vzťahu založenom dohodami o prácach. Zamestnanec, ktorý si chce uzatvoriť poistenie zodpovednosti musí byť vo vzťahu s právnickou, alebo fyzickou osobou sídliacou na území slovenskej republiky.